Kort verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart jl

Beste Leden

Via deze weg willen we nog even terugblikken op een goed bezocht ALV die we op donderdag 24 maart jl hebben georganiseerd.

Naast uiteraard de verplichte zaken :
Inkomende en uitgaande stukken.
Verslagen van de secretaris en penningmeester en de kascontrole commissie.
Verkiezing afvaardiging VR. ( Menno PC4C en Rudi PA9C (onder voorbehoud) )

Korte bespreking van de afdelingsactiviteiten.
Jota 2022 (inhaal editie van afgelopen jaar)
Het PA60CUBA evenement (www.pa60cuba.nl)
Div. Lezingen waarvan een deel al eerder gepland werden maar door Covid niet konden doorgaan.

Tijdens de pauze werden Adrie PA3DPH en Wilja PD2ANJ in het zonnetje gezet met een flesje lekkers voor bij de borrel voor hun aanhoudend steun aan de afdeling.

Ook werd er tijdens de rondvraag door Rudi PA9C en Adrie PA3DPH geopperd dat de ronde leiders van de zondagmorgen ronde ook wel in het zonnetje gezet mochten worden dit werd door een grote meerderheid van de aanwezig gesteund en er volgde uit handen van Adrie twee Vademecum’s van de VERON voor de rondeleiders.

Die op hun beurt dankte voor de steun van de leden en het bestuur voor hun noeste arbeid.

 

De avond werd afgesloten met een drankje van de club en een leuke babbel.

Namens het bestuur.
Menno Burg PC4C
Sec. A47 Zeeuws-Vlaanderen.