Verkoping tijdens maandelijkse bijeenkomst 22 December a.s.

Beste Leden

Tijdens onze maandelijkse bijeenkomst van december zullen we naar traditie weer een verkoping houden..
Onder leiding van onze vendumeester Adrie PA3DLO

Iedereen is welkom om eigen spullen in te brengen bij voorkeur aan onze hobby gerelateerd materiaal.

Een minimale prijs is bespreekbaar.

Inbrengen kan vanaf 19u30.
Aanvang van de verkoping zal om 20u00 beginnen na een welkomstwoord van de voorzitter.

Let op de bijeenkomst is op Donderdag 22 december.. 

Maandelijkse bijeenkomst november

Op Donderdag 24 November zal er weer een bijeenkomst gehouden worden in ons clubgebouw in Axel.

Het thema van deze avond is :

Beelden van vroeger en nu…
Adri PA3DPH zal een uurtje foto en film materiaal vertonen en daar de nodige uitleg bij geven (45-60 min)

De avond zal daarna voortgezet worden in onderling QSO.

Wij verwelkomen u graag vanaf 19u30.

Namens het bestuur
Menno PC4C.

Maandelijkse Bijeenkomst Augustus

Beste Leden.

Na de vakantie periode starten we weer voor het 2de deel van het jaar met onze maandelijkse bijeenkomsten.

Het thema van deze avond zal ” Vakatieperikelen ”  zijn.

Daarop volgende bijeenkomsten.

Donderdag 22 September, 27 Oktober, 24 November en 22 December.

Kort verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart jl

Beste Leden

Via deze weg willen we nog even terugblikken op een goed bezocht ALV die we op donderdag 24 maart jl hebben georganiseerd.

Naast uiteraard de verplichte zaken :
Inkomende en uitgaande stukken.
Verslagen van de secretaris en penningmeester en de kascontrole commissie.
Verkiezing afvaardiging VR. ( Menno PC4C en Rudi PA9C (onder voorbehoud) )

Korte bespreking van de afdelingsactiviteiten.
Jota 2022 (inhaal editie van afgelopen jaar)
Het PA60CUBA evenement (www.pa60cuba.nl)
Div. Lezingen waarvan een deel al eerder gepland werden maar door Covid niet konden doorgaan.

Tijdens de pauze werden Adrie PA3DPH en Wilja PD2ANJ in het zonnetje gezet met een flesje lekkers voor bij de borrel voor hun aanhoudend steun aan de afdeling.

Ook werd er tijdens de rondvraag door Rudi PA9C en Adrie PA3DPH geopperd dat de ronde leiders van de zondagmorgen ronde ook wel in het zonnetje gezet mochten worden dit werd door een grote meerderheid van de aanwezig gesteund en er volgde uit handen van Adrie twee Vademecum’s van de VERON voor de rondeleiders.

Die op hun beurt dankte voor de steun van de leden en het bestuur voor hun noeste arbeid.

 

De avond werd afgesloten met een drankje van de club en een leuke babbel.

Namens het bestuur.
Menno Burg PC4C
Sec. A47 Zeeuws-Vlaanderen.

Eerst bijeenkomst na lange afwezigheid.

Na lang niet mogen / kunnen bijeenkomen gaan we vanaf 24 februari a.s. weer van start met de maandelijks bijeenkomsten.

Onder het genot van een bakje koffie of iets anders komen we weer samen vanaf 20u. te Axel

Wees alle weer welkom.